'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 迷路人 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 迷路人 个人专辑

    模糊检索
迷路人 个人专辑

迷路人
-黄金会员-
---------------------------------------------------
中国摄影家协会会员

---------------------------------------------------
注册日期:2008/11/6 11:22:46
来自  :江西
从事工作:管理
OICQ:242816161
MSN:
常用器材:尼康
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被31785次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
都市清风:老师好!
思雨663:问候!
迷路人 在车坛影协收录共有 417 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
《知秋》
2020/11/22 0:28:45
《桥梁狂想曲》
2017/12/12 20:54:26
《沸腾的隧道》
2017/12/10 21:43:11
《隧道畅想曲》
2017/12/10 20:18:40
查看: 66 评论: 6 查看: 325 评论: 5 查看: 326 评论: 2 查看: 419 评论: 31
《花影茶趣》
2017/1/30 12:50:01
《憧憬》
2016/12/6 13:21:56
《追梦》
2016/12/5 17:49:49
《发展种植奔小康》
2016/11/26 20:12:12
查看: 384 评论: 6 查看: 420 评论: 19 查看: 305 评论: 3 查看: 320 评论: 4
 
迷路人 共有 405 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
《知秋》
2020/11/22 0:28:45
《桥梁狂想曲》
2017/12/12 20:54:26
《沸腾的隧道》
2017/12/10 21:43:11
《隧道畅想曲》
2017/12/10 20:18:40
查看: 66 评论: 6 查看: 325 评论: 5 查看: 326 评论: 2 查看: 419 评论: 31
 
迷路人 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
2-26 22:42 祝贺!!!!
2-8 17:51 回42楼:点赞!一片叫好并不是好事。
1-31 13:34 回38楼:作者上传的只是合成后的,不可能
1-30 22:34 回34楼:是的,除了多重曝光之外,后期合
1-30 20:11 回11楼:快门速度4秒怎么人物还是清晰的
1-30 19:53 问候老师!!新年快乐如意!!!!
1-30 19:52 谢谢各位老师!鸡年大吉!!多出佳作!!
1-30 19:49    很少上车坛了,今天发一张小女用手机
12-6 23:00 佳作!欣赏问候!!
12-6 23:00 佳作!欣赏问候!!
迷路人 论坛发言40条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
9-11 13:08 我的车坛侧封作品获2013年5月中国·赣
3-6 13:29 汇报:本人车坛侧封作品《母亲》获《大众摄
12-6 21:57 汇报:本人车坛推荐作品获2011年第12
9-26 10:36 我的车坛作品入选中国第十四届国际影展
1-15 19:52 汇报:我的车坛作品在2010年第23届全
5-28 13:50 汇报:我的车坛作品近期在上海第十届国际影
4-17 11:32 汇报一下:我的车坛作品在《大众摄影》获奖
2-6 23:24 祝贺!!
2-6 23:23 期待更多佳作!!
2-6 23:20 好系列!!
页面执行时间:146.973毫秒